Happy Birth Day

 

 

P'Teddy

 

 

 

 

 

 

HBD ปาร์กฮงจุนฮยอง

 

 

 

 

 

 

Leader / Big Brother

 

 

Of 1TYM @ YG

 

 

 

 

 

 

Hope you happy and

 

 

very happy na ka~~

 

 

 

 

 

 

I love you ka P'Teddy

 

 

ฮงจุนฮยอง!

 

 

 

 

 

 

I love 1TYM forever!!

 

 

 

 

 

 

ใครรออัลบั้มใหม่ของ

 

 

1TYM บ้างงง ยกมือขึ้น

 

\0/